Historische Kring Angeren

Opgericht: 2011


DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter:

Chris van Asperen 026 3258219


Penningmeester:

Theo Elbers


Secretaris:

Sjaan Knipping 026 3253873


overige bestuursleden:

Geert Bouwman 0481 422405

Hennie Helsen 026 3255476

Lenie Pelkman 026 3252950

(ondersteuning secretariaat)


HISTORISCHE KRING ANGEREN


De Stichting Historische Kring Angeren (HKA) is een nog jonge stichting opgericht in 2010. De stichting begon met 15 belangstellenden en telde begin 2012 al meer dan 200 leden. De belangrijkste doelstellingen van de HKA zijn:

  1. Het bevorderen van de beoefening van de geschiedenis van Angeren;

  2. Het opsporen van de in Angeren aanwezige archeologische, historische en folkloristische objecten;

  3. Het bewaren van het Over-Betuws dialekt van Angeren;

  4. Het aankweken en verspreiden van kennis omtrent de Angerse geschiedenis.


Om die doelstellingen waar te maken heeft de HKA zich in de volgende secties ingedeeld: archeologie, beeld en geluid, dialek, genealogie  en bewonersgeschiedenis.


Na wat omzwervingen is de Kring sinds september 2011 gehuisvest in zaal de Paddepoel

van het Durpshuus in Angeren.

Daar zijn regelmatig inloopavonden. Uiteraard zijn deze avonden toegangsvrij


Tevens houdt de Stichting minimaal twee lezingenavonden per jaar.


Minimaal twee keer per jaar, bij voorkeur in maart en oktober,  verschijnt het  tijdschrift van de HKA.

Angerse Avond 2014

Angerse Avond 2015