50 jaar Dorpshuis Angeren

en klaar voor de volgende 50 jaar

2020 is voor Dorpshuis Angeren een bijzonder jaar. Het is namelijk  50 jaar geleden dat het Dorpshuis is gestart. We kijken vol trots naar het Dorpshuis zoals het nu functioneert binnen de Angerse gemeenschap. En we kijken verder, want welke rol kan Dorpshuis Angeren de komende tientallen jaren vervullen voor alle Angerse inwoners?  Daarover later meer.

Door de corona-maatregelen is het jubileumprogramma aangepast. De geplande activiteiten in 2020 worden verschoven naar 2021. Zaterdag 21 november trappen we het jubileumjaar af met een feestdag voor alle inwoners van Angeren. Zodra duidelijk is welke invulling mogelijk is, wordt dit via deze site gecommuniceerd.

Bestuur en medewerkers Dorpshuis Angeren

PROMOTIEVIDEO