Overlegplatformen

Voor vergaderen kun je ook prima terecht in Dorpshuis Angeren. Vaste gebruikers zijn:

  • Platform Angeren, het wijkplatform dat de belangen van Angeren vertegenwoordigt naar de gemeente  toe
  • Strijdbaar Angeren richt zich op het leefbaar houden van het dorp en richt zich met name op woningbouw en de doortrek van de A15.
  • Leefbaar Angeren is een tijdelijke projectgroep die met een subsidie van Provincie Gelderland diverse leefbaarheidsprojecten realiseert.
  • Ondernemersvereniging Angeren is de samenwerkingsvorm van de  ondernemers in Angeren.

Verder lezen