Dorpshuis Bestuur

De vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een Dorpshuis in Angeren bestaat uit 5 bestuursleden. Het bestuur heeft tot taak Dorpshuis Angeren draaiend te houden middels uitzetten van het hoofdbeleid, financiën, subsidie-aanvragen, prijsstelling, personeelsbeleid en andere zaken.

Miv van 1-10-2021 kunnen wij nog aanvulling in ons bestuur gebruiken ??

Lijkt dit je wat kom een x binnenlopen of neem contact op met 1 van onze andere bestuursleden en kom een vrijblijvend bij een vergadering zitten .

  • Voorzitter: Geert Tijssen

  • Secretaris: Frank Kuster

  • Penningmeester: Ans Oosterink

  • Algemeen lid: Marten v.d Ploeg

  • Algemeen lid: Andre Polman

  • Aspirant lid : Joris Giessen

  • Aspirant lid : Patrick Scholten

Data vergaderingen

Normalerwijs vergadert het bestuur elke 3e maandag van de maand. Wil je een agendapunt inbrengen, mail dit dan naar de secretaris.
De jaarvergadering vindt plaats in april of mei. Alle leden van Vereniging Dorpshuis Angeren worden hiervoor uitgenodigd.

Verder lezen