Dorpshuis Bestuur

De vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een Dorpshuis in Angeren bestaat uit 6 bestuursleden. Het bestuur heeft tot taak Dorpshuis Angeren draaiend te houden middels uitzetten van het hoofdbeleid, financiën, subsidie-aanvragen, prijsstelling, personeelsbeleid en andere zaken.

  • Voorzitter: Ed Jordense

  • Secretaris: Frank Kuster

  • Penningmeester: Ans Oosterink

  • Algemeen lid: Geert Tijssen

  • Algemeen lid: Andre Polman

  • Algemeen lid: Dianne Smits

Data vergaderingen

Normalerwijs vergadert het bestuur elke 3e maandag van de maand. Wil je een agendapunt inbrengen, mail dit dan naar de secretaris.
De jaarvergadering vindt plaats in april of mei. Alle leden van Vereniging Dorpshuis Angeren worden hiervoor uitgenodigd.

Verder lezen