ANGEREN – De aanleg van de zonnepanelen op het Dorpshuis is de laatste actie in het project ‘ Verduurzaming Dorpshuis Angeren .

Dit project is door het Dorpshuisbestuur in 2017 opgestart met als doel de exploitatiekosten te kunnen verminderen, zodat het verenigingsgebouw betaalbaar blijft voor de circa veertig verenigingen, stichtingen en groeperingen die er gebruik van maken.

Het Dorpshuis is eigendom van de gemeente. De energiekosten komen echter voor rekening van de gebruikers van het Dorpshuis. En die energiekosten zijn hoog! Daar wilden we als dorpshuisbestuur graag iets aan doen. In 2017 kwam een provinciale subsidie voor Dorpshuizen beschikbaar waarmee 50 procent van de energiemaatregelen afgedekt werd. Financieel heel interessant! Gemeente Lingewaard wilde de gebouwelijke investeringen wel financieren. Door deze samenwerking is bereikt dat de kruipruimte van het gebouw nu voorzien is van 800 m2 vloerisolatie en 200 m buizenisolatie. Verder zijn 250 ledlampen aangebracht en als laatste liefst 110 zonnepanelen! Voor de zonnepanelen is ook SDE+ subsidie verkregen.

De terugverdientijd van al deze verduurzamingsmaatregelen is zeven jaar. Een belangrijke beslissing om het Dorpshuis betaalbaar te houden voor alle gebruikers ook in de toekomst. Want dit mooie verenigingsgebouw moet ook in de toekomst zijn functie kunnen blijven behouden. Daar zijn wij als Dorpshuisbestuur ons heel bewust van. We willen graag verjonging in ons bestuur om dit te waarborgen. Heb je interesse om hieraan mee te helpen, stuur dan een mailtje naar info@dorpshuisangeren.nl of vraag er eens naar bij de bar.