Het dorpshuis gaat de krachten bundelen met de werkgroepen Strijdbaar Angeren, het platform Angeren en de werkgroep Angeren Aantrekkelijk voor een leefbaar Angeren.

Heb je het over leefbaarheid, kun je denken aan onderwerpen zoals: vergroening, bereikbaarheid, het borgen van een doorlopende woningbouw, veiligheid, ouderenzorg en het behoud van verenigingen.

Deze onderwerpen komen in een Dorpsontwikkelingsplan (DOP). De werkgroepen en het Dorpshuis Angeren gaan hiervoor de basis leggen zodat uiteindelijk alle inwoners input kunnen geven voor het DOP. De voorlopige werkgroep bestaat nu uit Marten van der Ploeg, Simone Harmsen en Rob Harmsen. Deze werkgroep gaat uiteindelijk een Dorpsraad opleveren.

Heb je ook belangstelling om deel te nemen? Stuur dan een mailtje naar robharmsen@solcon.nl of bel naar telefoonnummer 06-12066079.

We staan binnenkort ook op de Lentekriebels. Daar kun je ons ook aanspreken.