Leefbaar Angeren

Werkgroep Leefbaar Angeren zet zich zo breed mogelijk in voor de leefbaarheid in ons dorp Angeren.

Als werkgroep voeren zij het project  “Cultuur en Welzijnsfonds Angeren” uit. Hiervoor hebben ze subsidie ontvangen van de Provincie Gelderland. Binnen de deelprojecten worden samen met andere organisaties activiteiten uitgevoerd. Soms is Leefbaar Angeren zelf betrokken met de uitvoering en soms ondersteunt men de activiteiten alleen financieel.

Wil je meer weten over ondersteuning van de leefbaarheid in de kleine kernen bezoek dan eens het forum leefbaarheid Gelderland

Wat doet Leefbaar Angeren?

Leefbaar Angeren vergadert regelmatig in Multifunctionele zaal De Viswei.  In samenwerking met de provincie Gelderland zijn er in de periode november 2017 t/m juli 2020 diverse projecten uitgevoerd in de thema’s “communicatie”, “aan tafel”, “jong leert van oud en oud leert van jong”, “jong in de buurt”, “participatiepunt” en “kunst in het dorp”.

Het ging om de volgende projecten

 • Communicatie:
  • Digitalisering, verbeteren en toekomstbestendig maken van de bazuin
  • Het ontwikkelen van De welkomstmap
 • Aan tafel:
  • Koffieochtend+ elke maand samen met de SWL
  • Dorpsontbijt op de koningsdag 2018 samen met het oranjecomité
  • Picknick samen met de Zonnebloem
  • Stamppottenbuffet samen met de Zonnebloem
  • Spellenmiddag met lunch samen met de Zonnebloem
  • High Tea samen met de Zonnebloem
 • Jong leert van oud en oud leert van Jong:
  • Kletskoek samen met de Marang
  • Musical groep 8 en koffie-ochtend+ samen met de Marang en de SASA
  • Herdenking Market Garden samen met de HKA en de Marang
 • Jong in de buurt:
  • Pizza middag
  • Voetbaltoernooi
 • Kunst in het dorp
  • Etalage exposities Bouwman
 • Participatiepunt:
  • Ouder worden met gemak samen met de fysiotherapie van de Ploeg
  • Angeren Bruist samen met de SWL

Uitgevoerde activiteiten

Maandelijkse activiteit: Koffieochtend+

Enkele foto’s van de projecten

Verder lezen