Op dinsdag 23 april houden wij onze Algemene ledenvergadering (AVL) over het verenigingsjaar 2023.

Deze vergadering start om 20:00 uur in het dorpshuis.

Onze Ereleden, verenigingsleden en vaste gebruikers zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Voor de agenda, de notulen en het jaarverslag verwijzen wij u naar onderstaande linkjes waarmee u ze eenvoudig kunt downloaden.