Huur een van onze zalen

Dorpshuis Angeren biedt verenigingen, instellingen, organisaties, groepen en personen een ruime keuze aan ruimtes. De ruimtes variëren in vloeroppervlak en -afwerking, capaciteit, faciliteiten en prijs. Ze kunnen met een vaste regelmaat worden gehuurd of voor incidenteel gebruik. Ook zijn er mogelijkheden voor permanente verhuur, zo heeft de Bibliotheek haar eigen plekje in het Dorpshuis.

Aanvullende huurafspraken

  • Een zaalhuuraanvraag is eerst definitief als deze door ons is bevestigd.

  • De zaalhuurtarieven zijn vermeld op de site bij de zalen en gelden binnen de gebruikelijke openingstijden. Daarbuiten en voor commerciële activiteiten zijn de tarieven voor alle zalen op aanvraag.

  • Terugkerende (sport-)activiteiten zoals competities alléén op aanvraag via de beheerder van het Dorpshuis.

  • De zaalhuur voor een heel seizoen wordt op basis van 44 weken in rekening gebracht. Voor incidentele zaalhuur wordt direct apart gefactureerd.

  • Alle voorbereidingen en plaatsingen van zaken dienen te geschieden in overleg en op aanwijzing van de beheerder van het Dorpshuis! Anders worden kosten voor reparatie c.q. herstel op de huurder van de ruimte verhaald.

  • Wanneer er voor een evenement in een zaal extra moet worden op- en afgebouwd is daarvoor beschikbaar maximaal 4 uur zonder extra kosten, mits het Dorpshuis regulier is geopend en de betreffende zaal niet is verhuurd.

  • Wanneer voor een evenement gecombineerd meerdere zalen worden gehuurd buiten de gebruikelijke openingstijden geldt voor de hoofdzaal het hierboven genoemde tarief.

  • Voor de opslag van de wekelijks noodzakelijke zaken voor een verenigingsactiviteit wordt kosteloos opslagruimte beschikbaar gesteld, mits beschikbaar en in overleg met de beheerder. Nadrukkelijk wordt aan de leden en de gebruikers gevraagd deze opslag zo beperkt mogelijk te houden, ordentelijk en vrij van brand of explosie gevaarlijke zaken. Wij attenderen u erop dat de Vereniging Dorpshuis Angeren deze zaken niet heeft verzekerd en dus niet verantwoordelijk is voor diefstal, beschadiging of andere mogelijke schade.

  • Leden van Vereniging Dorpshuis Angeren hebben één maal per jaar recht op een huurvrije activiteit in één ruimte, voortvloeiende uit hun verenigingsdoel. Deze is beperkt tot een dagdeel (ochtend, middag of avond).

  • In alle gevallen waarin deze tarievenlijst niet voorziet en of onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

Verder lezen